Welkom bij WgSiF

De Werkgroep Spoor in Fryslân (WgSiF) heeft tot doel om het gebruik van de spoorweginfrastructuur in de provincie Fryslân te bevorderen en overheden te stimuleren om te investeren in het spoor. Op deze wijze kan het spoor bijdragen aan een verbeterde bereikbaarheid en duurzame economische ontwikkeling van Noord-Nederland. De werkgroep bestaat uit natuurlijke personen die de ontwikkelingen op spoorgebied in Noord-Nederland actief en met interesse volgen en vanuit hun eigen achtergrond en vakgebied meedenken over mogelijkheden voor toekomstig beleid. Deze visies worden gezamenlijk uitgedragen richting stakeholders, waaronder de politiek. De spoorvisie Fryslân op het juiste spoor is het resultaat van een door de werkgroep uitgevoerde analyse van het huidige spoorgebruik in Fryslân, de reeds bestaande plannen voor de toekomst en realistisch mogelijkheden om het spoorgebruik in de toekomst verder te stimuleren.

 

WgSI-Friesland bestaat uit een team van 5 personen en een aantal belanghebbende externe contacten.

 

Team WgSiF:

  1. Dhr. M. v/d Veen (Voorzitter, Transport & Mobiliteit, Researcher, Algemeen Adviseur)
  2. Dhr. M.D. Hofman (Lid, HRm, Chemical Technic, Electric Engenering, Algemeen adviseur)
  3. Dhr. D.de Ruig (Lid, Praktisch Adviseur, Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit)
  4.  Mr. Drs. A.J.W. Kamminga (Project Begeleider, Consultant OV, Geologisch, Juridisch & Bestuurskundig Adviseur)

 

Externe contacten:
Diverse geïntereseerde professionals uit de spoorsector, en overheidsinstanties in Friesland / Nederland.

 

De belangrijkste speerpunten van WgSIF zijn op dit moment:

  1. Verduurzaming Spoornetwerk Noord Nederland
  2. Spoorknooppunt Herfte
  3. Verbetering verbinding Friesland-Randstad (o.a: ERTMS en HIC)
  4. Verbetering vd spoorlijn Leeuwarden – Groningen – Leer – Bremen (- Hamburg)
  5. Reactiveren Rail Terminal Friesland Leeuwarden