Welkom bij WgSiF

Over ons:

De Werkgroep Spoor in Fryslân (WgSiF) is door Dhr. Menno van der Veen in 2012 in het leven geroepen, om lokale overheden in het noorden van Nederland gevraagd en ongevraagd te adviseren, te stimuleren, en om efficiënter en duurzamer te laten investeren in de noordelijke spoorlijnen. Op deze wijze kan het spoor bijdragen aan een verbeterde bereikbaarheid en duurzame economische ontwikkeling van Noord-Nederland. De Werkgroep bestaat uit een team van vrijwilligers met elk zo z’n eigen expertise. Zij volgen de ontwikkelingen in de spoorwereld met interesse en denken daarbij mee over de mogelijkheden voor toekomstige ontwikkelingen of beleid. Onze adviezen worden gedeeld met stakeholders, overheden en andere geïnteresseerden of belanghebbenden. De spoorvisie ‘Fryslân op het juiste spoor’​ is het resultaat van een door de werkgroep uitgevoerde analyse van het huidige spoorgebruik in Fryslân, de reeds bestaande plannen voor de toekomst en realistisch mogelijkheden om het spoorgebruik in de toekomst verder te stimuleren.

WgSiF bestaat uit een team van 6 personen en een aantal belanghebbende externe contacten.

Team WgSiF:

  1. Dhr. M. v/d Veen (Voorzitter, Transport & Logistics, Mobiliteit, Researcher, Fieldworker)
  2. Dhr. M.D. Hofman (Lid, HRm, Chemical & Electric Engineer, Technicus, Algemeen adviseur)
  3. Dhr. B. v/d Veen (Lid, Adviseur Grond & Spoorinfrastructuur, Modality specialist, Fieldworker)
  4. Dhr. C. van der Ploeg (Lid, Technical Engineer, Evaluator, Ruimtelijke ordening, Planologie)
  5. Dhr. D. de Ruig (Lid, Lelylijn)
  6. Dhr. W. Stornebrink (Lid, Lelylijn)
 1. Special function:
 2. Mr. Drs. A.J.W. Kamminga (Geologisch & Juridisch Adviseur, Sr. OV & Mobiliteitsdeskundige)

Externe contacten:

Diverse geïnteresseerde professionals uit de spoorsector, en overheidsinstanties in Friesland / Nederland.

De belangrijkste speerpunten van WgSIF zijn op dit moment:

 1. Verduurzaming Spoornetwerk Noord Nederland
 2. Lelylijn > Voorheen NoordLink
 3. Aansluiting Leeuwarden
 4. Rail Terminal Friesland Leeuwarden (her-activering)