Welkom bij WgSiF

De Werkgroep Spoor in Fryslân (WgSiF) is in het leven geroepen om lokale overheden in het noorden van Nederland te adviseren en te stimuleren om efficiënter en duurzamer te investeren in de noordelijke spoorlijnen. Op deze wijze kan het spoor bijdragen aan een verbeterde bereikbaarheid en duurzame economische ontwikkeling van Noord-Nederland. De Werkgroep bestaat uit een team van vrijwilligers met elk zo z’n eigen expertise. Zij volgen de ontwikkelingen in de spoorse vakwereld met interesse en denken daarbij mee over de mogelijkheden voor toekomstige ontwikkelingen of beleid. Onze adviezen worden gedeeld met stakeholders, overheden en andere geïnteresseerden of belanghebbenden. De spoorvisie ‘Fryslân op het juiste spoor’​ is het resultaat van een door de werkgroep uitgevoerde analyse van het huidige spoorgebruik in Fryslân, de reeds bestaande plannen voor de toekomst en realistisch mogelijkheden om het spoorgebruik in de toekomst verder te stimuleren.

 

WgSI-Friesland bestaat uit een team van 4 personen en een aantal belanghebbende externe contacten.

 

Team WgSiF:

  1. Dhr. M. v/d Veen (Voorzitter, Transport & Mobiliteit, Researcher, Algemeen Adviseur)
  2. Dhr. M.D. Hofman (Lid, HRm, Chemical Technic, Electric Engenering, Algemeen adviseur)
  3. Dhr. D.de Ruig (Lid, Praktisch Adviseur, Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit)
  4.  Mr. Drs. A.J.W. Kamminga (Project Begeleider, Consultant OV, Geologisch, Juridisch & Bestuurskundig Adviseur)

 

Externe contacten:
Diverse geïntereseerde professionals uit de spoorsector, en overheidsinstanties in Friesland / Nederland.

 

De belangrijkste speerpunten van WgSIF zijn op dit moment:

  1. Verduurzaming Spoornetwerk Noord Nederland
  2. Spoorknooppunt Herfte
  3. Verbetering verbinding Friesland/Groningen – Randstad (o.a: ERTMS en NoordLink)
  4. Verbetering vd spoorlijn Leeuwarden – Groningen – Leer – Bremen (- Hamburg)
  5. Reactiveren Rail Terminal Friesland Leeuwarden