Behoud wisselcomplex thv Spoor 5B Leeuwarden

Behoud wisselcomplex: Kosten besparend & goed vd toekomst van Friesland

 

Station Leeuwarden
Momenteel zijn er plannen om voor “Project ESGL” spoor 5A/B op te splitsen naar alleen spoor 5A. Het deel waar spoor 5B ligt komt te vervallen en wordt gesaneerd voor perronverbreding, dat zal doorlopen tot aan het huidige spoor 6. Echter is hier geen rekening gehouden met doortrekken van treindiensten vanuit Harlingen of Sneek naar Groningen (-Duitsland). Het verbreden van het perron door het opbreken van spoor 5b zorgt er namelijk voor dat er nog maar één doorgaand spoor is. Het aantal perronsporen blijft echter gelijk, dus op dat terrein voegt het niks toe. Sterker nog: het haalt een belangrijke functionaliteit weg: de mogelijkheid voor doorgaande treinen (passagier,  goederen-, meet- en werktreinen) om elkaar op station Leeuwarden te kunnen passeren.

 

Station Leeuwarden spoor 6 e.o.

Toekomstige sporensituatie conform huidige ontwerp ESGL: duur en minder functionaliteit

 

Om deze reden heeft de Werkgroep Spoor in Fryslân bij de provincie en ProRail een alternatieve spoorligging voorgesteld, waarbij de huidige functionaliteit zoveel mogelijk in stand blijft. De sporen 5b en 6b hoeven alleen maar een stukje verder naar buiten (het zuiden) gebogen te worden, zodat het perron verbreed kan worden. De Provincie Fryslân heeft in beginsel wel oren naar dit voorstel, omdat dit een besparing in de kosten moet opleveren. Dus een beter ontwerp, voor minder kosten: win-win!

 

In onderstaande afbeelding de oplossing in de situatie zoals de Werkgroep Spoor in Fryslân deze graag zou zien: Wél perronverbreding, géén verlies aan functionaliteit en nog goedkoper ook. Men hoeft zo namelijk niks te veranderen aan de wissels en beveiliging, wat vaak het duurste is. Het verwijderen van het kruiswissel (spoor 5a/b-6a/b) zou de provincie Fryslân €800.000 euro, geld dat nu bespaard kan worden.

verbeterd eind beeld station Leeuwarden Oostzijde

De spoorligging in de door de Werkgroep Spoor in Fryslân voorgestelde variant: wissels blijven liggen, perron wordt wél breder en toekomstige ontwikkelingen (bv. extra perron) blijven zónder hoge kosten inpasbaar.

 

Toelichting
Spoor 8 (oranje) blijft liggen zoals deze ligt, maar wordt een paar meter verlengd onder de kap. Spoor 5b (blauw) zet de boog iets oostelijker in, waardoor deze ter hoogte van spoor 8 op de plek van spoor 6b ligt. Het perron kan daardoor worden verbreed. In spoor 5b is ruimte voor 100 meter recht spoor. Spoor 6b komt te liggen op de locatie waar tot de aanleg van de voetgangerstunnel spoor 7b heeft gelegen. Voor dit spoor is nog altijd ruimte binnen de bovenleidingsportalen. Spoor 6b kan gebruikt worden als opstelspoor, hetzij kort, hetzij langer, al naar gelang behoefte. Probleem is dat ProRail niet mee wil werken, omdat de overweg De Schrans te dicht op het perron zou komen te liggen. Daardoor is er volgens ProRail te weinig perronlengte beschikbaar voor toekomstige langere treinen. De Werkgroep Spoor in Fryslân bestrijdt die stelling, omdat volgens onze opmetingen de afstand tussen De Schrans en het kruiswissel bij het station meer dan voldoende lengte heeft voor de door ProRail gestelde eisen, inclusief benodigde veiligheidsmarges. Desondanks blijft ProRail niet mee willen werken, met als voornaamste oorzaak de overweg De Schrans. Vertunneling van de overweg biedt dus ook de oplossing voor een betere inrichting van station Leeuwarden, inclusief een extra spoor en een kostenbesparing voor ESGL. Hiermee zou ook het doorbreken van de monumentale stationskap overbodig worden.

 

Werkgroep: Kostenbesparend en doorkoppelen blijft mogelijk 
Het is reëel dat ik de toekomst wordt besloten om de treinen vanuit Groningen in Leeuwarden door te koppelen richting Werpsterhoeke (-Heerenveen), Sneek of Harlingen. In het huidige ontwerp van ESGL zou dit hoge kosten met zich meebrengen, omdat de voetgangerstunnel moet worden verlengd, de (gloednieuwe) lift moet worden verplaatst en een extra spoor moet worden aangelegd. Daarnaast moet de kruiswissel, die voor €800.000, – is verwijderd, weer worden teruggeplaatst in het emplacement. Deze toekomstige kosten kunnen worden voorkomen door het ontwerp van de Werkgroep Spoor in Friesland.

In dat ontwerp blijft het extra spoor gewoon liggen en binnen de huidige bovenleidingsportalen is er voldoende ruimte om een extra perron aan te leggen voor spoor 6b. Het doorkoppelen zal in de toekomst dus mogelijk zijn zonder een al te grote investering van gemeente/provincie.