Brandbrief naar de 2e kamer en IenM: Realisatie 2e IC vanuit Friesland naar Randstad

Onderwerp: Realisatie 2e intercity vanuit Friesland naar de Randstad

 

Leeuwarden 05-11- 2016

 

Geachte leden van de 2e kamer,

 

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende probleem. De provincie Friesland kent slechts één volwaardige Intercityverbinding met de Randstad. Daarnaast kent de provincie één stoptrein die niet verder reikt dan Meppel en een stoptrein naar Zwolle, die vanuit Zwolle de status krijgt van een Intercity.

 

Sedert 2010 heeft de provincie Friesland zich ingespannen om een 2e IC verbinding te realiseren met de Randstad. Daartoe heeft zij de volgende investeringen gepleegd:

 

  1. Samen met de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel €108 miljoen geïnvesteerd in Zwolle;
  2. €20 miljoen geïnvesteerd in de onderdoorgangen bij Werpsterhoeke;
  3. €10 miljoen geïnvesteerd in de onderdoorgang bij Wolvega;
  4. €1 miljoen geïnvesteerd in het aanpassen van de overwegen in Heerenveen;
  5. Ervoor gezorgd dat de ombouw van het schakelstation Heerenveen op zeer korte termijn gebeurd en volledig wordt gefinancierd door de huidige budgetten van ProRail. Totale kosten zijn €6 miljoen;
  6. Arriva bereid gevonden om treinen inclusief personeel te leveren voor NS;

 

Ondanks de inspanningen van de provincie blijkt de NS niet bereid om tegemoet te komen aan de wens van de provincie Friesland om een 2e volwaardige IC in te leggen naar de Randstad.

 

De NS beroept zich op het feit dat het technisch niet mogelijk is. Echter deze stelling is gebaseerd op basis van de inzet van de energie slurpende treinstellen type ICMm. De provincie Friesland heeft dit ondervangen door samen met de gemeente Heerenveen op korte termijn het schakelstation in Heerenveen om te bouwen tot onderstation. Tevens worden op korte termijn op initiatief van de provincie Friesland extra transformatoren bijgeplaatst in vier schakelstations. De plaatsing van de vier extra transformatoren kost ook nog eens €6 miljoen.

 

De provincie Friesland heeft richting NS te kennen gegeven dat de inzet van dieselmaterieel voor één van de stoptreindiensten bespreekbaar is. De NS heeft echter te kennen dat zij geen dieselmaterieel beschikbaar heeft (NB. De NS heeft op dit moment het nodige aantal treinstellen type DM ’90 materieel in reserve staan).

 

De provincie Friesland heeft daarop te kennen gegeven dat Arriva bereidt is om dieseltreinstellen van het type Spurt beschikbaar te stellen als stoptreinmaterieel inclusief personeel. Op basis van dit voorstel heeft de NS te kennen gegeven dat zij uit oogpunt van duurzaamheid niet bereid is om dieselmaterieel in te zetten op het HRN (HoofdRailNet).

 

Vervolgens werpt de NS een nieuwe beperking op om de inzet van een volwaardige 2e IC vanuit Leeuwarden mogelijk te maken. De NS heeft te kennen gegeven dat station Meppel te weinig sporen heeft en dat de aanleg van nieuwe sporen €25 miljoen gaat kosten. Reden van deze forse kostenpost is het realiseren van een nieuwe brug. Het argument van de NS is eenvoudig weerlegbaar door het realiseren van een aanpassing in de dienstregeling. De oplossing is het niet laten halteren van de IC van en naar Leeuwarden op station Meppel en de stoptrein vanuit Leeuwarden richting Zwolle 2 minuten later te laten vertrekken.

 

Concluderend kan gesteld worden dat de NS niet bereid is om aan de gemaakte afspraken met de provincie Friesland te voldoen. Vanuit de provincie Friesland is fors geïnvesteerd om een 2e volwaardige IC naar de Randstad te realiseren.

 

Wij roepen de 2e kamer op de NS op te dragen om met ingang van de nieuwe dienstregeling 2017 een 2e volwaardige IC in te leggen op het traject Leeuwarden – Zwolle richting de Randstad.

 

Gevolg te geven aan het verzoek vanuit de provincie Friesland duurzame treinstellen in te zetten van het type VIRM voor de IC diensten en voor de stoptreindiensten materieel van het type SLT/Flirt. Wij merken op dat een extern onderzoek heeft uitgewezen dat de stroomvoorziening op het traject Leeuwarden – Zwolle toereikend is voor deze treintypes.

 

Voor de periode dat dit materieeltype niet beschikbaar is in het materieelpark van de NS terug te vallen op de inzet van dieseltreinstellen van het type Spurt inclusief de inzet van personeel van Arriva op het traject Leeuwarden – Zwolle. De dienstregeling aan te passen, waardoor het door de NS onderkende capaciteitsknelpunt zich niet voordoet op station Meppel.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Menno van der Veen, Voorzitter Werkgroep Spoor in Friesland