Brief Knoppunt Herfte

Onze brief aan de drie Noordelijke Provincies:

 

Aan:     Provinciale Staten van Groningen, Fryslân en Drenthe
CC:      Gedeputeerde Staten van Groningen, Fryslân en Drenthe

 

Onderwerp: aanpak spoorknelpunt Zwolle – Herfte cruciaal voor Noord-Nederland

 

Groningen/Leeuwarden 25-11-2012

 

Geachte Statenleden,

Afgelopen week werd bekend dat de minister van Infrastructuur en Milieu voornemens is om de rijksbijdrage aan de aanpak van het spoorknelpunt Zwolle – Herfte in te trekken*. Door middel van deze brief willen wij onze bezorgdheid uiten en bij u aandringen op een maximale inspanning teneinde dit cruciale infraproject tóch doorgang te laten vinden.

 

Belang voor Noord-Nederland
Nabij het Overijsselse buurtschap Herfte ligt de splitsing van de spoorlijnen van Zwolle naar Leeuwarden/Groningen en van Zwolle naar Emmen. Tussen deze gelijkvloerse aansluiting en het station van Zwolle liggen slechts twee sporen: één per richting. Vanaf december 2012 rijden per uur tien reizigerstreinen in iedere richting, drie meer dan nu het geval is. Dit wordt veroorzaakt door frequentieverhoging tussen Zwolle en Groningen (naar twee intercity’s en twee stoptrein per uur) en tussen Zwolle en Coevorden (naar vier treinen per uur). Hiermee zit het baanvak vol en is verdere uitbreiding, bijvoorbeeld richting Leeuwarden, niet mogelijk. De stoptrein uit Leeuwarden (rijdt nu nog tot Wolvega) zal om die reden niet verder rijden dan Meppel. Doortrekken naar Zwolle is pas mogelijk zodra het traject Zwolle – Herfte is aangepakt. De provincie Fryslân heeft met de NS afspraken gemaakt over een tijdpad naar vier treinen Leeuwarden – Zwolle v.v. per uur in 2020. Uitbreiding van de infrastructuur bij Herfte is daarvoor een voorwaarde. Ook moet niet worden vergeten, dat het baanvak wordt gebruikt door goederentreinen naar Eemshaven/Roodeschool, Delfzijl, Veendam, Wijster, Emmen en Coevorden. Het baanvak Zwolle – Herfte is derhalve van groot economisch belang voor de drie noordelijke provincies.

 

Onze oproep
Wij roepen de provinciebesturen van Groningen, Fryslân en Drenthe op om al het mogelijke te doen om de aanpak van het spoortraject Zwolle – Herfte veilig te stellen. Diverse fracties hebben al laten blijken het project belangrijk te vinden. Door gezamenlijk optreden zou een krachtiger signaal aan het Rijk kunnen worden gegeven. Ook kunt u overwegen om het Noorden een deel van de kosten via RSP-middelen voor haar rekening te laten nemen.

 

Wij wensen u veel succes met de strijd voor dit belangrijke project!

Vriendelijke groet,

 

mr. drs. Arthur Kamminga                                         Menno van der Veen
Zelfstandig vervoersontwikkelaar                             Voorzitter Werkgroep Spoor in Friesland

 

* RTV Noord, 23 november 2012. “Rijksbijdrage noordelijk spoorknooppunt geschrapt”.