Ledenwerving

Wat voor persoon zoeken wij?

De Werkgroep Spoor in Fryslân (WgSiF) is een klein maar hecht team, en heeft tot doel, om het gebruik van de spoorweginfrastructuur in de provincie Fryslân te bevorderen en overheden te stimuleren om te investeren in het spoor. Op deze wijze kan het spoor bijdragen aan een verbeterde bereikbaarheid en duurzame economische ontwikkeling van Noord-Nederland.

Wij zijn dan ook op zoek naar personen, met dezelfde interesse en motivatie, om dit team te komen versterken.

Overig:

Minimale leeftijd 18 jaar en/of ouder

Woonachtig zijn in Friesland

Het leuk vinden om zelfstandig maar ook in teamverband aan een opdracht / (aan)vraag te werken.

Kunnen werken met belangrijke stukken en hier dan ook discreet en geordend mee zijn in omgang.

Enkele succesnummers van de Werkgroep:

  • Spoorknooppunt Herfte: Plaatsing van een Dive-Under, zodat de treinen uit Emmen een vrije passage heeft op de treinen uit de richtingen Leeuwarden / Groningen.
  • Doortrekken Sprinters (Leeuwarden – Meppel) naar Zwolle, DRGL 2021 (i.s.m. Rover Fryslân.)
  • Aanpak verbetering ‘Aansluiting Leeuwarden’ ten behoefte van verbetering DRGL regionale lijnen.
  • Versnelde aanpak spoorovergang te Boazum.
  • Snelle spoorverbinding Groningen/Leeuwarden – Lelystad/Amsterdam, middels een nieuwe spoorlijn: “de Lelylijn.”
Dive-under spoorknooppunt Herfte

Geïnteresseerd geraakt?

Wil je meer informatie over deze vacature, of heb je interesse om als mogelijk lid van de WgSiF aan te treden? Je kunt je vraag voor meer informatie of motivatie om lid te worden insturen via het contactformulier: Werkgroep Spoor in Friesland o.v.v: Vraag tot verstrekken van informatie of kandidaat lid bij WgSiF.

!Studenten en Stagiaires zijn uiteraard ook van harte welkom!

Acquisitie voor deze vacature word niet op prijs gesteld.