Lelylijn

De NoordLink, nu Lelylijn: Is een snelle, nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Lelystad/Amsterdam. Na het afblazen van deze lijn, laait de afgelopen jaren de discussie over het nut en de noodzaak van een snelle verbinding tussen Noord-Nederland en de randstad weer op. Niet verwonderlijk, want de spoorlijn is een van dé ontbrekende schakels in het Nederlandse spoorwegnet. De Lelylijn is meer dan een vervoersverbinding in Nederland. Deze lijn zal een goede en strategische investering zijn. Het Noorden zal met deze verbinding zichzelf verder gaan ontwikkelen, door het meer bij de Randstad te gaan betrekken. Dit is het beste dat het Noorden zichzelf kan wensen en deze argumenten zijn hedendaags nog steeds van kracht!

Noord Nederland zal een ‘ontzettende boost’ krijgen door een snelle spoorverbinding met de Randstad. Op dit moment is Nederland te veel een stadstaat waar het Noorden geen onderdeel van is. Als je binnen een uur vanuit het hart van Amsterdam in hart van Groningen kunt zijn dan zullen  professionals en bedrijven heel andere afwegingen maken voor hun vestigingslocatie. Dan wordt het ook makkelijker en interessanter om meer Nederlanders aan het Noorden te binden. Verder biedt de Lelylijn Nederland een centralere positie in met name Noord Europa, inclusief de bijbehorende economische voordelen.

Is Leeuwarden ook aangesloten op de Lelylijn?

Ja! Vanaf het ontstaan van de Lelylijn, is Leeuwarden in de plannen meegenomen. Leeuwarden zal in het uitgewerkte indicatieve tracé doormiddel van een verbindingsboog bij Heerenveen aangesloten op de Lelylijn. Leeuwarden wordt hiermee een “secundair eindstation.” Zo kunnen er ook rechtstreekse treinen tussen de Randstad en Leeuwarden rijden. Ook in het haalbaarheidsonderzoek wordt er vanuit gegaan dat Leeuwarden aangesloten wordt op de Lelylijn.

Wekgroep Spoor in Friesland & (Stichting) Lelylijn bundelen krachten (6-2019)

De Werkgroep Spoor in Friesland (WgSiF), de bedenkers van de NoordLink, en de Initiatiefgroep Lelylijn trekken voortaan samen op als het gaat om de verwezenlijking van een nieuwe spoorverbinding tussen Lelystad en Groningen: de Lelylijn. Om sterker te staan in de lobby voor een snelle spoorlijn zullen de Werkgroep Spoor in Friesland en Initiatiefgroep Lelylijn per 1 juni 2019 gezamenlijk optrekken. Hierbij wordt uitgegaan van de projectnaam Lelylijn en zal NoordLink als zodanig vervallen. Het doel van de samenwerking: Zoveel mogelijk aandacht voor het nut en de noodzaak van de aanleg van de Lelylijn genereren en zo de lobby voor deze spoorverbinding te versterken.

Route Lelylijn (eerdaags ook route NoordLink)

Via onderstaande link kunt u de gehele route van de Lelylijn bekijken. Daarnaast zijn een aantal bestaande relevante spoorlijn weergegeven. Via de pointers in de kaart kunt u details over bruggen, tunnels en stations bekijken. Daarnaast vindt u op deze pagina gedetailleerdere informatie over de nieuwste en snelle verbinding van Nederland.

Klik op de afbeelding om naar de Lelylijn & Legenda te gaan

Toelichting Ligging Lelylijn

De door ons ontworpen verbinding tussen Lelystad en Groningen (inclusief de aftakking naar Leeuwarden) geeft een goede indicatie van het toekomstige verloop van de spoorlijn, maar is niet de definitieve. Een definitieve ligging, is afhankelijk van vele factoren en ontwikkelingen in de diverse regio’s. Wel is het ontwerp van de Lelylijn gebaseerd op technische haalbaarheid, vereisten en diverse inzichten van experts.

Meer informatie?

Zie voor meer informatie op https://www.lelylijn.nl/

Zie voor meer informatie over het ontstaan van de Lelylijn op https://www.wgsi-friesland.nl/ontstaan-noordlink-lelylijn/