NoordLink

De NoordLink

De NoordLink: een snelle, nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Lelystad/Amsterdam. Na het afblazen van de Zuiderzeelijn laait de afgelopen jaren de discussie over het nut en de noodzaak van een snelle verbinding tussen Noord-Nederland en de randstad weer op. Niet verwonderlijk, want de spoorlijn is een van dé ontbrekende schakels in het Nederlandse spoorwegnet. De NoordLink is meer dan een vervoersverbinding in Nederland. Deze lijn zal een goede en strategische investering zijn. Het Noorden zal met deze verbinding zichzelf verder gaan ontwikkelen, door het meer bij de Randstad te gaan betrekken. Dit is het beste dat het Noorden zichzelf kan wensen en deze argumenten zijn hedendaags nog steeds van kracht!

 

Noord Nederland zal een ‘ontzettende boost’ krijgen door een snelle spoorverbinding met de Randstad. Op dit moment is Nederland te veel een stadstaat waar het Noorden geen onderdeel van is. Als je binnen een uur vanuit het hart van Amsterdam in hart van Groningen kunt zijn dan zullen  professionals en bedrijven heel andere afwegingen maken voor hun vestigingslocatie. Dan wordt het ook makkelijker en interessanter om meer Nederlanders aan het Noorden te binden. Verder biedt de NoordLink Nederland een centralere positie in met name Noord Europa, inclusief de bijbehorende economische voordelen.

 

Via onderstaande link kunt u de gehele route van de Noordlink bekijken. Daarnaast zijn een aantal bestaande relevante spoorlijn weergegeven. Via de pointers in de kaart kunt u details over bruggen, tunnels en stations bekijken. Daarnaast vindt u op deze pagina gedetailleerdere informatie over de nieuwste en snelle verbinding van Nederland.

 

Nieuwe en bestaande stations in de NoordLink route:

Langs de route van de NoordLink bevinden zich de volgende stations: Groningen, Leek, Drachten, Heerenveen-Zuid en Emmeloord. De doorgaande treinen doen via de Flevolijn ook Lelystad, Almere en Amsterdam/Schiphol aan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Route (klik op Route voor routekaart mét legenda)

 

Treinen:

 

Op de NoordLink zullen twee treinsoorten gaan rijden:

  1. Een InterCity (IC) 200Km/hrs.
  2. Regio InterCity (RegioIC) 160Km/hrs.
“Snelle IC”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te rijden dienstregeling:

Bij een nieuwe spoorlijn hoort een nieuwe dienstregeling. Voorgesteld wordt een aantal treindiensten waar het gehele noorden baat bij heeft. Onderstaande lijst toont de mogelijke Intercity’s en RegioIntercity’s die gebruik maken van de spoorlijn met de bijbehorende stops. Daarnaast worden enkele belangrijke treinverbindingen over het bestaande net getoond.

 

Intercity’s:

  1. Groningen – Lelystad – Almere – Amsterdam Centraal/Schiphol Airport en verder, 2x per uur.
  2. Groningen – Assen – Zwolle – Amersfoort – Utrecht Centraal en verder 2x per uur.
  3. Leeuwarden – Heerenveen – Lelystad – Almere – Amsterdam Centraal/Schiphol Airport en verder, 2x per uur.
  4. Leeuwarden – Heerenveen – Zwolle – Amersfoort – Utrecht Centraal en verder 2x per uur.

 

RegioIntercity:

  1. Groningen – Leek – Drachten – Heerenveen Zuid – Emmeloord – Lelystad (evt. verder), 2x per uur
  2. Leeuwarden – Heerenveen – Emmeloord – Lelystad (evt. verder), 2x per uur.

 

Sprinters (via de bestaande spoorlijnen)

 

  1. Leeuwarden – Grou-Irnsum – Akkrum – Heerenveen – Steenwijk – Meppel – Zwolle, 2x per uur.
  2. Groningen – Europapark – Haren – Assen – Beilen – Hoogeveen – Meppel – Zwolle, 2x per uur

 

 

En de Hanzelijn dan?

Die kan gebruikt worden door bestaande treinseries die momenteel eindigen in Zwolle, denk bijvoorbeeld aan de hierboven weergegeven Sprinters vanuit het noorden. Een wens vanuit de kleinere gemeentes met een station (Hoogeveen, Akkrum, Wolvega) gaat dan in vervulling: een (snelle) rechtstreekse verbinding met de randstad.

 

 

Toegepaste technieken in de NoordLink:

Stroomvoorziening:

Voor het rijden van de dienstregelingen op de NoordLink is een bovenleidingsspanning van 3kV of 25kV een vereiste.

 

 

Beveiliging:

Het huidige systeem voor beveiliging van het spoor (Automatische TreinBeïnvloeding, ATB) functioneert goed, maar is verouderd en kan daarbij niet de gewenste snelheden op de Noordlink faciliteren. Het nieuwe Europese beveiligingssysteem ERTMS (European Rail Traffic Management System) is een aanbeveling, dit omdat dit systeem is uitgegroeid tot de internationale standaard voor treinbeveiligingen, en ook buiten Europa wordt toegepast. ERTMS is meer toekomst vast, doordat de mogelijkheden voor doorontwikkeling uitgebreider zijn. Het ERTMS moet in zowel de spoorweginfrastructuur als de treinen ingebouwd worden.

 

 

Kosten aanleg NoordLink:

De kosten voor de aanleg van de NoordLink worden beraamd op €2,8mrd.

 

“In dit bedrag is rekening gehouden met bruggen, tunnels, stations, bovenleiding, beveiliging, veilig, milieuvriendelijk en duurzaam doorkruisen van natuurgebieden.”

Totstandkoming van bedrag:
Vergelijking met bestaande projecten, elektrificatie spoorlijnen, nieuwestations, Hanzelijn, enzovoort enzovoort.

 

Voordelen aanleg NoordLink:

De Randstad zal een Centraler gelegen positie krijgen in Europa, en een vergaande economische groei kennen. Noord Nederland zal op een snelle en efficiënte manier worden verbonden met de randstad. Daarnaast zorgt de Noordlink ervoor dat de jarenlang gemiste verbinding in het Nederlandse Spoornetwerk wordt gedicht. In het geval van calamiteiten op de bestaande spoorlijnen tussen Zwolle en het Noorden ontstaat er een extra omreismogelijkheid. Emmeloord en Drachten worden voorzien van de door hen lang gekoesterde wens: ontsluiting per Spoor.