Ontstaan NoordLink/Lelylijn

Voormalig project Zuiderzeelijn is in 2007 afgeblazen. Het compensatie geld: RSP Geld (Regio Specifieke gelden) is niet in het spoor gestoken, maar hoofdzakelijk in asfalt. De leden van de WgSiF waren dan ook zwaar teleurgesteld, dat er zo weinig geld voor het spoor bestemd was. Het geld wat uiteindelijk wel in het spoor werd gestoken, was bestemd voor projecten als bijvoorbeeld: Een onderdoorgang spoorlijn Leeuwarden – Zwolle, te Wolvega & een onderdoorgang spoorlijn Leeuwarden – Groningen te Hardegarijp en Project ESGL.

Vergadering:

Op de agenda van de WgSiF (d.d. 21-4-2017) staat de bereikbaarheid per spoor van de stad Leeuwarden ter discussie. Ook met het oog op CH2018 valt er nog veel te behalen. Ondanks de voltooide aanpassingen voor de vierde trein (ofwel tweede sprinter naar Zwolle, waar de WgSiF een brandbrief over hebben geschreven naar de   betreffende minister Sharon Dijksma) naar Zwolle, rijd deze helaas ook nog steeds niet verder dan Meppel. Bij calamiteiten in de flessenhals Meppel, is er geen uitwijken naar een secundaire spoorverbinding. Als het bij de flessenhals Meppel of nabij Zwolle het mis gaat, is geheel Noord Nederland een eiland geworden, op het gebied van bereikbaarheid per spoor. Ook is de reistijd naar de Randstad (en vv) nog steeds vér boven de 2 uur. De leden van de WgSiF hebben ook hier de balen van, en spelen sterk met de gedachten, om een oplossing te vinden voor deze problemen.

Idee:

Daniël de Ruig, is op dat moment de jongste binnen de WgSiF en vraagt tijdens deze vergadering of hij een idee van hem kan laten zien, met bijbehorende uitleg en een visueel aspect. Hij heeft een visie voor een tweede spoorverbinding naar het Noorden. Geen Zuiderzeelijn, maar een compleet nieuw concept! Middels  Google-maps, deelt hij het visuele aspect met de overige leden. Er werden wat kritische vragen aan hem gesteld, maar uiteindelijk weet hij de rest van de leden te overtuigen, dat hij hier in een weekendje mee om peelen thuis op zijn zoldertje, de boel netjes uitgezocht en uitgetekend, bij hun kan inleveren. Zo geschiedde. In groepsverband is in de weken erna, alles verder compleet uitgezocht uitgewerkt, berekend en op papier gezet. De naam zaten de heren alleen nog mee in hun maag. Zuiderzeelijn zat een smet op, dus de naamgeving Zuiderzeelijn 2.0 lag al gauw overboord. De twijfel zat in de keuze tussen de namen HSL Noord, de Noord – zuid spoorweg verbinding, de Polderlijn, Lelylijn en NoordLink. Na een eerste stemmingsronde, sneuvelde de naam Noord – zuid spoorweg verbinding als snel. Deze leek teveel op de Metro verbinding van de hoofdstad. In een tweede stemmingsronde, is er uiteindelijk gekozen voor een neutrale naamgeving: de NoordLink. De NoordLink zou staan voor de “Missing Link” in het spoornetwerk naar het Noorden van het land. De naam NoordLink en bijbehoren was een feit! Nu deze spoorlijn nog aan de man brengen! Dit was een volgende missie….

De kaart voor een mogelijke ligging NoordLink:

De testfase. De kaart van de NoordLink staat inmiddels online, maar is nog niet traceerbaar. Legenda wordt toegevoegd, hier en daar nog wat kleine aanpassingen op d.d. 10-9-2017

Lancering NoordLink fase 1:

De definitieve lancering van de NoordLink: Het onder de aandacht brengen bij de Provincie Friesland. Kaart met de mogelijke ligging van de spoorlijn, en bijbehorende legenda zijn aan het Adviesrapport toegevoegd. D.D: 13-9-2017

Lancering NoordLink fase 2:

De NoordLink is definitief online traceerbaar voor iedereen. D.D: 25-9-2017

De WgSiF geeft een reactie op een krantartikel:

De WgSiF geeft een reactie op een artikel in de dagbladen: Leeuwarder Courant en  Dagblad van het Noorden. Het was een reactie op het artikel: “Verhoog nú de Snelheid op het Spoor.” In deze reactie, maakt de WgSiF een eerste verwijzing naar de NoordLink. D.D: 5-10-2017

Definitieve doorbraak NoordLink:

Een definitieve doorbraak voor de NoordLink is op d.d. 18-2-2018. Gaandeweg, worden er enkele presentaties gehouden bij overheden en bedrijven. Deze reageren erg enthousiast, en denken aan vervolgstappen.

Lelylijn:

Bij de presentatie “Toekomst van het Openbaar Vervoer” te Drachten, werd in aanwezigheid van een aantal Provinciale Statenleden en enkele Raadsleden van Gemeenten uit heel Nederland, de NoordLink opnieuw belicht. Tijdens deze presentatie, heeft Dirk Pool (VVD Friesland) een aantal Statenleden en gemeente raadsleden uit de Flevopolder en NO-polder op meerdere vlakken weten te overtuigen, dat een nieuwe spoorverbinding in de vorm van de NoordLink noodzakelijk is, om Noord Nederland en de Randstad beter met elkaar te verbinden. Dirk gaf ook in de gesprekken met hun aan, dat een dergelijke spoorverbinding wel een meer ‘catchier naam’ verdiende dan de NoordLink. Drie aanwezige personen uit de Provincie Flevoland/NO-Polder, richten uiteindelijk de Initiatiefgroep Lelylijn op. Dit gebeurde op: 7-4-2018

Krant artikel Telegraaf:

Naar aanleiding van de perikelen rondom de NoordLink en de Initiatiefgroep Lelylijn, kopt de Telegraaf op 5-2-2019 als eerste landelijk dagblad met de titel: “Noorden verdiend een sneller spoor.” Hierin pleiten wethouder Robbert Bakker, Initiatiefnemer Lelylijn Wim van Wegen en Wilfried Jellema (voormalig lid WgSiF |lid af per 11-3-2018| en c.q. voormalig redacteur Binnenlands reizigersvervoer voor Railmagazine) als geïntereseerde inwoner van Drachten, voor een nieuwe en snellere spoorverbinding tussen het Noorden en de Randstad.

Contact Initiatiefgroep Lelylijn en WgSiF:

De leden van de Lelylijn en de WgSiF hebben hun eerste onderlinge contacten gelegd in April 2019. Na een aantal goede bijeenkomsten, groeide dit uit tot een samenwerking tussen de beide partijen, die op 1 juni 2019 symbolisch in Zwolle definitief beklonken wordt. Melding in de media rondom het samenwerkingsverband, is op dezelfde dag verschenen. Een tweetal leden van de WgSiF werken nauw samen met de Initiatiefgroep Lelylijn. Tevens maakt de naam NoordLink op 1-6-2019 plaats voor de naam: Lelylijn. (zie item: NoordLink op deze site)

VNO-NCW Noord:

Positieve reacties van VNO-NCW Noord op de Lelylijn. Zij sluiten zich aan als partners van de Initiatiefgroep Lelylijn. Op 2 december 2019 wordt er doormiddel van een samenwerking tussen de Initiatiefgroep Lelylijn en VNO-NCW Noord een tweede Lelylijn symposium georganiseerd. Dit was een mega succes, en het enthousiasme voor een verdere samenwerking tussen de partijen, en de nog te ondernemen vervolg stappen, vonden al gauw doorgang.

Lelylijn in verkiezingsprogramma: 

De Lelylijn is inmiddels opgenomen in de verkiezingsprogramma’s bij (bijna) alle politieke partijen. Volgens een aantal partijen is er al “te lang en genoeg gepraat over de Lelylijn.” Het is volgens deze partijen dan ook hoogtijd voor het aanleggen van deze nieuwe spoorverbinding! Het politieke draagvlak voor de Lelylijn wordt steeds groter. Het plan voor deze spoorlijn moet voor 1 mei 2021 af zijn, zodat het naar de Tweede Kamer kan.