OV SAAL-Hanzelijn- Nrd-Oost-NL-Randstad-Dld

Via het OV SAAL Project – Hanzelijn – naar Noord of Oost Nederland en zelfs naar Duitsland.

Ter verbetering van de spoorverbinding Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (SAAL-Project) is in 2010 begonnen met de verbouw/verbetering van deze spoorverbinding in de Randstad.

OV SAAL Project
© Overheid.nl

Ook vanuit de Noordelijke richting werd er gebouwd/verbouwd voor een verbeterde spoor verbinding met de Randstad: “De Hanzelijn.” deze Hanzelijn zou naadloos op het OV SAAL Project aansluiten.

Hanzelijn
©ProRail

De Hanzelijn zou de reistijd moeten verkorten tussen Noord-Nederland en de Randstad. Echter is de reistijd tussen Noord-Nederland en het Randstedelijk gebied ondanks de aanleg van de “Hanzelijn” en de technologische ontwikkelingen in de afgelopen 60 jaar niet of nauwelijks verbeterd. Sterker nog: in bepaalde gevallen is de reistijd ten opzichte van 1952 langer geworden. Het risico is dat Noord-Nederland door haar relatief geïsoleerde ligging een achterblijvende economische ontwikkeling zal kennen.

 

Werkgroep: Noordelijke intercitylijnen en de Hanzelijn als proeftuin voor 25Kv

Er zijn mogelijkheden om de relatieve bereikbaarheid van Noord-Nederland te verbeteren, de positie van spoorknooppunt Zwolle te verbeteren en tevens Oost-Nederland van de Hanzelijn te laten profiteren. In het verlengde van de landelijke discussie over verbetering van het spoor kunnen de spoorlijnen Leeuwarden – Zwolle & Groningen – Zwolle worden opgewaardeerd naar specificaties vergelijkbaar met die van de in december 2012 opgeleverde Hanzelijn. Deze nieuwe spoorlijn tussen Lelystad en Zwolle is ontworpen voor snelheden tot 200 kilometer per uur en is uitgerust met het Europese beveiligingssysteem ERTMS, naast het Nederlandse ATB. Bovendien is de spoorlijn voorbereid op een hogere bovenleidingspanning: 25 kiloVolt wisselstroom in plaats van het in Nederland gebruikelijke 1500 Volt gelijkstroom. De spanning van 25 kV sluit beter aan op die van andere Europese landen en is min of meer een voorwaarde voor snelheden hoger dan 160 kilometer per uur. De huidige maximumsnelheid tussen Leeuwarden / Groningen en Zwolle is 140 kilometer per uur, het maximum wat het beveiligingssysteem ATB toestaat. De spoorlijnen van Leeuwarden en Groningen naar Zwolle zijn door hun geïsoleerde ligging en aansluiting op de Hanzelijn geschikt om te worden omgebouwd als eerste stap in een gefaseerde opwaardering van het gehele Nederlandse hoofdspoorwegennet.

 

Werkgroep: IC treinen (Amsterdam-Berlijn) via Hanzelijn – Zwolle – Hengelo naar Duitsland

Ook Oost-Nederland zou meer kunnen profiteren van de Hanzelijn. Wij juichen toe dat de provincie Overijssel kijkt naar elektrificatie van de spoorlijn Zwolle-Wierden. Het is echter ook van belang om bij de aanstaande decentralisatie en aanbesteding van deze spoorlijn het niet onmogelijk wordt gemaakt om naast regionale stoptreinen Zwolle-Almelo-Enschede óók doorgaande Intercitytreinen via deze route te laten rijden. Gedacht kan worden aan de Intercity Amsterdam-Hengelo-Berlijn, die in plaats van via Amersfoort in de toekomst net zo goed via Zwolle zou kunnen rijden. Deze trein zal over enige tijd met Duits ICx-materieel worden gereden dat is uitgerust met ERTMS en voor 230 km/h zal zijn toegelaten. Deze trein zal probleemloos met 200 km/h over de Hanzelijn kunnen rijden. Via Zwolle-Wierden en de Hanzelijn zal deze trein sneller zijn dan via de huidige route via Deventer en Amersfoort, waarbij bovendien de verbinding tussen Noord-Nederland en Berlijn aanzienlijk wordt verbeterd.

Noord Nederland – Hanzelijn & OV SAAL Project