Rail Terminal Friesland Leeuwarden (RTF)

Goederenvervoer per spoor in Fryslân momenteel:

In Fryslân is er geen goederenvervoer per spoor meer sinds het wegvallen van de containershuttle tussen Leeuwarden en Rotterdam. Dit is betreurenswaardig, aangezien het vervoer per spoor één van de meest milieuvriendelijke manieren van transport is. Dit geldt zeker wanneer met elektrische tractie wordt gereden, zoals met de containertrein het geval was.

 

Her-Activering Railterminal Friesland (RTF):
De overslaglocatie “Railterminal Friesland” in Leeuwarden is nog steeds aanwezig, ondanks dat hier inmiddels geen containertreinen meer vertrekken.  Het beleid in de Provincie Fryslân & Gemeente Leeuwarden zouden eigenlijk meer gericht moeten zijn om zoveel mogelijk goederen weer per spoor te laten vervoeren naar de klanten van de verladers, dit is niet alleen duurzaam maar er is zo ook minder CO2 uitstoot,wat een besparing is op het milieu. Beide punten staan hoog in het vaandel  bij de beide overheden!

 

 

SilkRoad (Zijderoute)

Vandaag de dag, word er door China geïnvesteerd in de SilkRoad (Zijderoute) die vanuit diverse punten in Europa naar China gaan. Ook vanuit Nederland bestaat een dergelijke verbinding. Deze heeft vertrekpunt Rotterdam en/of Tilburg met eindbestemming Chengdu in China. De Chinezen hebben toegezegd om meer in de SilkRoad te gaan investeren, en zo ook in de Nederlandse. Het Netwerk kan in Nederland worden uitgebreid. De Chinezen hebben een totaal bedrag van €970 miljard gereserveerd om in het gehele netwerk te gaan investeren. Het geld is beschikbaar gesteld voor zowel oude als nieuwe verbindingen vanuit Nederland (EU) naar China. Daarnaast is de verwachting, dat er zowel landelijk, als lokaal kleine investeringen gedaan worden (als tegen prestatie), om een goed lopend handelsnetwerk per spoor te verkrijgen in beide richtingen.

 

Werkgroep: Her-activering van RTF te Leeuwarden is van groot strategisch belang

Het Her-activeren van de RTF te Leeuwarden is dus écht van Strategisch belang om Industrie & Logistieke bedrijven weer opnieuw aan te trekken. Het ontbreken van Weg, Water en  Spoorvervoer kan leiden tot het afhaken van bedrijven die een vestigingsplaats in Leeuwarden willen zoeken.

 

 

Werkgroep: op lange termijn een tri-modale terminal in Fryslân realiseren

Wij hebben als  Werkgroep geconstateerd dat in het goederenvervoer met name tri-modale terminals (spoor/weg/water) potentie hebben. Een verlader kan dan de modaliteit kiezen die het beste bij een bepaalde lading past (bijvoorbeeld: gecombineerd spoorvervoer, Huckepack en/of Containervervoer). Onder andere de terminal in Coevorden (Drenthe) maakt volop gebruik van haar tri-modale ontsluiting. Ook de spoorterminal in Veendam (Groningen) is als onderdeel van Groningen Seaports feitelijk onderdeel van een tri-modaal cluster.

 

In Fryslân is deze mogelijkheid van tri-modale ontsluiting verdwenen, waarmee de regio minder aantrekkelijk is geworden als vestigingslocatie. De Werkgroep wijst erop dat regio’s zoals Groningen een spoorterminal zien als essentiële infrastructuur en dat de terminal in Veendam eigendom is van een gemeente (Veendam) en havenschap (Groningen Seaports) en ook door de overheid actief wordt geëxploiteerd. Dit is een groot contrast met Fryslân, waar de overheid zichzelf slechts een marginale rol toebedeelt als het gaat om goederenvervoer. Gezien de grote economische belangen zou het volgens de Werkgroep aan te bevelen zijn om bij lange termijn ruimtelijk-economisch beleid nadrukkelijk te kijken naar de mogelijkheden om in Fryslân een tri-modale terminal te faciliteren en eventueel zelf te realiseren.