Snelle IC’s & Invoer ERMTS

Snelle IC’s & Invoer ERMTS

Van staatslijn A naar Randstadspoorlijn
De spoorlijn Leeuwarden – Zwolle is onderdeel van de oude Staatslijn-A , samen met negen andere spoorlijnen, onderdeel van de eerste Staatsaanleg van spoorwegen in Nederland. De aanleg van spoorwegen vanuit de overheid was bedoeld om de achterstand die Nederland had op het gebied van spoorwegaanleg enigszins in te halen. Met de aanleg van de spoorlijnen ontstaat een uitgebreid netwerk tussen bijna alle grote Nederlandse steden. Dit netwerk vormt bijna 150 jaar later nog altijd voor een belangrijk deel de ruggengraat van het Nederlandse spoorwegnet. Sinds jaar en dag rijden er geen rechtstreekse treinen over de gehele Staatslijn. Het traject Arnhem – Zwolle is nu alleen nog te bereiken middels een overstap te Zwolle, voor de aan de lijn gelegen steden en de omliggende plaatsen. De spoorlijn Leeuwarden – Zwolle wordt voor een belangrijk deel ook gebruikt voor het interregionale vervoer tussen Noord-Nederland en de Randstad. Tussen Zwolle en Leeuwarden rijden nu rechtstreekse treinen van en naar de Randstad.

 

Reistijd in vogelvlucht
In het stoomtijdperk (voor Friesland 1863 – 1952) waren de reizen vanuit Friesland naar de Randstad een lange rit (7 – 8 uren) en een veelvoudig gebruik om steeds over te stappen van trein naar trein omdat er te veel maatschappijen in Nederland reden. Net voor WOII fuseren de 2 grootste spoor maatschappijen en word de NS gevormd. De reistijd is na de fusie iets gereduceerd maar nog steeds aan de lange kant (5,5uur). Sinds de elektrificatie van de spoorlijn Leeuwarden – Zwolle in 1952 is de reistijd naar de randstad verkort van ruim 6 uren naar 3 uren naar de plaats van bestemming aldaar.

Feest voor elektrificatie Frl. 1300 te Akkrum 1952

17 mei 1952 De feestelijke opening van de elektrificatie Zwolle-Leeuwarden.  (station Akkrum)

 

De reistijd is sinds 1952 nauwelijks of niet veranderd:

Vertrek station Eind station Reistijd  1957 Reistijd  1972 Reistijd  1998 Reistijd 2014
Leeuwarden Amsterdam-CS 02:46 02:35 02.31 02:19
Leeuwarden Rotterdam-CS 03:07 02:42 02:41 02:41
Leeuwarden Den-Haag-CS 03:21 02:44 02:44 02:52

 

Leverde “de Hanzelijn”  reistijd verkorting vanuit het Noorden?! 
Met het in gebruik nemen van de Hanzelijn in 2012, eindigt de spoorlijn Weesp – Almere – Lelystad (de Flevolijn) niet meer in Lelystad, maar is er via de Hanzelijn een nieuwe doorgaande spoorverbinding ontstaan tussen het Noord-Nederland en de Randstad. Een groot deel van de reizigers tussen het Noorden en de Randstad maakt reeds van deze route gebruik. Toch is de reistijd tussen Noord-Nederland en het Randstedelijk gebied ondanks de aanleg van de “Hanzelijn” en de technologische ontwikkelingen in de afgelopen 40 jaar niet of nauwelijks verbeterd. Sterker nog: in bepaalde gevallen is de reistijd ten opzichte van 1972 langer geworden. Het risico bestaat dat Noord-Nederland door haar relatief geïsoleerde ligging en slechte openbaar vervoer ontsluiting op het nationale spoorwegennetwerk een achterblijvende economische groei zal blijven kennen (mislopen van opdrachten,onvoldoende zichtbaarheid).

IC mat Lw 1970  4651lw2lh2

IC-materieel te Leeuwarden 1970    HSL-materieel te Leeuwarden 2004

 

Duurzamer reizen
Ook het duurzaam reizen d.m.v. beperken co2 uitstoot (iets wat tegenwoordig hoog in het vaandel staat in Friesland) blijft nog steeds min of meer uit. Omdat de reistijd met de auto nog steeds sneller / korter blijft, geniet dit helaas dan ook nog steeds de voorkeur op het reizen met de trein.

 

Positieve ontwikkeling met een teleurstellend resultaat voor Noord Nederland

 

Testen voor reizigersvervoer
ProRail heeft Movares verzocht de uitvoering van de laatste fase van het project op zich te nemen. Daartoe heeft een Duitse Hogesnelheidstrein (ICE) testritten gemaakt met deze snelheid, onder het nieuwe Europese beveiligingssysteem ERTMS. Movares heeft het integrale testprogramma opgezet en uitgevoerd. De testen zijn positief uitgevallen, en hierdoor kon de eis van 200 km/u op een beheersbare en veilige manier worden aangetoond.

200km op Hanzelijn  test op hanzelijn

Testrit op de Hanzelijn met 200Km/pu

 

Geen invoer ERMTS voor het Noorden!!
Op 11 april 2014 kwam het goede nieuws dat het Kabinet instemde met invoer van ERMTS Level2.
Het Europese beveiligingssysteem zou met name in de Randstad worden ingevoerd op de spoorlijnen richting Arnhem, Almelo en Vlissingen. Hiermee worden ook de internationale (goederen)spoorlijnen van het systeem voorzien. Treinen kunnen dan eenvoudig van land naar land rijden zonder van veiligheidssysteem te wisselen.   De  afspraken die door het Rijk is gemaakt over de invoering van ERTMS, worden de lijnen naar Noord Nederland niet genoemd.

 

Werkgroep: Invoer ERMTS voor hoge snelheidstreinen
In het verlengde van de landelijke discussie over verbetering van het spoor kan de spoorlijn Leeuwarden – Zwolle worden opgewaardeerd naar specificaties vergelijkbaar met die van de in december 2012 opgeleverde Hanzelijn. Deze nieuwe spoorlijn tussen Lelystad en Zwolle is ontworpen voor snelheden tot 200 kilometer per uur en is uitgerust met het Europese beveiligingssysteem ERTMS, naast het Nederlandse ATB. Bovendien is de spoorlijn voorbereid op een hogere bovenleidingspanning: 25 kiloVolt wisselstroom in plaats van het in Nederland gebruikelijke 1800 Volt gelijkstroom. De spanning van 25 kV sluit beter aan op die van andere Europese landen en is min of meer een voorwaarde voor snelheden hoger dan 160 kilometer per uur. De huidige maximumsnelheid tussen Leeuwarden en Zwolle is 140 kilometer per uur, het maximum wat het beveiligingssysteem ATB toestaat. De spoorlijnen van Leeuwarden en Groningen naar Zwolle zijn door hun geïsoleerde ligging en aansluiting op de Hanzelijn geschikt om te worden omgebouwd als eerste stap in een gefaseerde opwaardering van het gehele Nederlandse hoofdspoorwegennet.