Spoorlijn Leeuwarden-Groningen (- Dld)

Spoorlijn Leeuwarden-Groningen -Bremen (-Hamburg)

Friese poort naar Europa

 

Toekomstbeeld voor de lijn Leeuwarden – Groningen-(Bremen):

 

Huidige status: De spoorlijn Leeuwarden – Groningen verbindt de provinciehoofdsteden van Fryslân en Groningen. Op dit traject rijden twee stoptreinen en één sneltrein per uur. De sneltrein stopt onderweg alleen in Buitenpost en is met name populair onder forensen en studenten die op dit traject pendelen. De stoptrein heeft een belangrijke rol in de ontsluiting van de aan de spoorlijn gelegen plaatsen: Hardegarijp, Veenwouden, Zwaagwesteinde en Buitenpost.

 

Twee sneltreinen per uur
De verbetering van de spoorlijn Leeuwarden – Groningen is opgenomen als concreet project in het Regio-Specifiek Pakket (RSP). Tot 2020 worden maatregelen uitgevoerd die het mogelijk moet maken om ieder uur twee sneltreinen en twee stoptreinen te laten rijden. De maatregelen in Fryslân zijn beperkt. In Leeuwarden wordt de overweg “de Schrans” voorzien van dubbelspoor, en tussen Leeuwarden en Veenwouden wordt de baanvaksnelheid verhoogd naar 130 kilometer per uur.

 

Maatregelen zijn onvoldoende
Hoewel het positief is dat er wordt geïnvesteerd in de spoorlijn Leeuwarden – Groningen, vreest de Werkgroep dat de maatregelen onvoldoende zijn. De snelheidsverhoging op het traject Leeuwarden – Veenwouden maakt het maar nét mogelijk dat de tweede sneltrein kan rijden; Want één vertraging heeft direct effect op de andere treinen, waardoor een olievlekwerking optreedt. Tussen Leeuwarden en Veenwouden is maar één passeer mogelijkheid, in Hurdegaryp. Hier is spoor 2 het doorgaande spoor en spoor 1 het passeerspoor. In de huidige dienstregeling passeren hier alleen de stoptreinen elkaar. Doordat het passeerspoor slechts een beperkte lengte heeft is Hardegarijp ongeschikt om sneltreinen elkaar te laten passeren: door de korte lengte van het passeerspoor zal tenminste één van de treinen moeten stilstaan of zeer langzaam rijden.

Lw-Gn-Br (-Dld)

 

 

Werkgroep: vóór 2020 traject Camminghaburen – Hurdegaryp verdubbelen
De Werkgroep is van oordeel dat een stabiele treindienst met 4 treinen per uur (2 stoptreinen en 2 sneltreinen) tussen Leeuwarden en Groningen alleen mogelijk is indien het spoor tussen Leeuwarden en Veenwouden partieel verdubbeld wordt. Het traject tussen Leeuwarden Camminghaburen en Hurdegaryp is hier het meest voor geschikt. Er zijn slechts twee enkelsporige overwegen op dit traject (Alddiel en bij Tytsjerk); de overweg in de N355 bij Hurdegaryp is al dubbelsporig. Bovendien is dubbelspoor hier zonder grote of kostbare ruimtelijke ingrepen inpasbaar.

 

Werkgroep: vóór 2017 snelheid Leeuwarden – Veenwouden omhoog naar 140 km/h
De Werkgroep stelt dat het opportuun is om hier 140 km/uur van te maken. De meerkosten voor deze hogere snelheid zijn écht marginaal terwijl hierdoor toch meer en betere ruimte ontstaat om vertragingen in te halen. Tussen Veenwouden en de grens met Groningen is de baanvaksnelheid reeds 140 km/h.

 

Werkgroep: tijdpad naar volledige verdubbeling en elektrificatie na 2017

Ondanks de maatregelen ten behoeve van een tweede sneltrein blijft de capaciteit van de spoorlijn Leeuwarden – Groningen suboptimaal: Er zijn nog zijn er lange enkelsporige trajectdelen, waardoor treinen in tegenovergestelde richtingen elkaar bij vertragingen snel in de weg zitten. Bij vier treinen per uur per richting leidt dit tot olievlekwerking. De kwaliteit en betrouwbaarheid van de treinverbinding is daarom laag. De enige structurele oplossing is een volledige verdubbeling en elektrificatie van het gehele traject. Met het oog op duurzaam verkeer en vervoer en stijgende dieselprijzen pleit de Werkgroep voor een tijdpad naar elektrificatie van de Noordelijke Nevenlijnen.

©E-GTW Stadler Rail AG

 

Werkgroep: Aansluiting zoeken bij project sneltrein Groningen – Bremen 

De Provincie Groningen en Duitse deelstaat Niedersachsen werken aan de realisatie van een sneltrein tussen Groningen en Bremen. De Werkgroep stelt dat de Provincie Fryslân bij dit initiatief moet aanhaken en moet inzetten op het geheel of gedeeltelijk doortrekken naar Leeuwarden van deze sneltreinen. In de zomermaanden kunnen bovendien enkele treinen doorrijden naar Harlingen Haven, in aansluiting op de boten van/naar Vlieland en Terschelling. Tevens is de lijn goed uit te nutten voor Zuivelknooppunt Friesland, om het grootste afzet gebied van Europa, Duitsland te bevoorraden. Ook ontstaat er weer een verbinding van het (oude) Friese volk via deze spoorlijn tussen beide landen.