Spoorlijn Leeuwarden – Sneek – Stavoren

Geschiedenis:

De Spoorlijn Leeuwarden – Stavoren is door de overheid aangelegd als onderdeel van de derde staatsaanleg van spoorwegen in Nederland. De spoorlijn, die Leeuwarden met Stavoren verbindt, is tussen 1883 en 1885 in gebruik genomen. De spoorlijn werd aangelegd om een aantal plaatsen in de Friese Zuidwesthoek te ontsluiten. Belangrijkste reden was echter de aansluiting op de veerdienst Enkhuizen – Stavoren. Deze vaarverbinding werd op 15 juli 1886, gelijktijdig met de spoorlijn Zaandam – Enkhuizen, in gebruik genomen. Hoewel het toentertijd een belangrijke nationale verbinding was, is het tegenwoordig een van de Noordelijke Nevenlijnen.

 

Toekomstbeeld voor de lijn Leeuwarden – Sneek – Stavoren:

Concrete maatregelen: De spoorlijn Leeuwarden – Stavoren vormt de belangrijkste OV-ontsluiting van Zuidwest-Fryslân. Met name het traject tussen Leeuwarden en Sneek is druk.

 

Derde trein naar Sneek
Dankzij een passeer spoor bij Sneek Noord kunnen nu drie treinen per uur tussen Leeuwarden en Sneek rijden, waarmee een goede dienstregeling is ontstaan en goed aansluit op de tijden van de huidige treinen naar Zwolle.

 

Kwartierdienstregeling Leeuwarden – Sneek : Druk op de ketel!!

Per dienstregeling 2018 word er tijdens de spits een kwartierdienst gereden. Dit om het steeds drukker bereden traject deel Leeuwarden – Sneek het hoofd te kunnen bieden. Deze spoorlijn kampt regelmatig met technische storingen die zich de laatste tijd steeds meer tijdens de spits voordoen maar ook buiten de spits komt het met enige regelmaat voor. Bij ingang van een kwartierdienstregeling zal hiermee alleen maar meer druk op de ketel komen te staan.

 

Werkgroep: Verdubbeling en snelheidsverhoging Leeuwarden – Sneek Noord naar 140 km/uur

Doormiddel van een klein stukje (partiële) spoorverdubbeling tussen Sneek Noord en Leeuwarden ( t.h.v de Hegedyk te Jellum) zullen de technische storingen minder frequent voorkomen. Daarnaast zou middels een snelheidverhoging tussen Leeuwarden en Sneek naar 140 km/pu de reistijd kunnen worden verkort, en ontstaat meer ruimte om aansluitingen te verbeteren of vertragingen in te halen. Hierdoor ontstaat een kwalitatievere en beter betrouwbare treinverbinding tussen Sneek en Leeuwarden.

 

Leeuwarden - Stavoren