Spoorlijn Leeuwarden – Sneek – Stavoren

Toekomstbeeld voor de lijn Leeuwarden – Sneek – Stavoren:
Derde trein naar Sneek

Dankzij een passeer spoor bij Sneek Noord kunnen nu drie treinen per uur tussen Leeuwarden en Sneek rijden, waarmee een goede dienstregeling is ontstaan en goed aansluit op de tijden van de huidige treinen naar Zwolle.

Kwartierdienstregeling Leeuwarden – Sneek: Druk op de ketel!!

De doelstelling is, om per dienstregeling 2019 tijdens de spits een kwartierdienst gereden gaat worden met een vierde trein. Dit om het steeds drukker bereden traject deel Leeuwarden – Sneek het hoofd te kunnen bieden. Deze spoorlijn kampt regelmatig met technische storingen die zich de laatste tijd steeds meer tijdens de spits voordoen maar ook buiten de spits komt het met enige regelmaat voor. Bij ingang van een kwartierdienstregeling zal hiermee alleen maar meer druk op de ketel komen te staan.

Werkgroep: Verdubbeling en snelheidsverhoging Leeuwarden – Sneek Noord naar 140 km/uur

Door middel van ophoging, versteviging, verbreding en een klein stukje (partiële) spoorverdubbeling tussen Sneek Noord en Leeuwarden (ter hoogte van de Hegedyk te Jellum) zullen de technische storingen minder frequent voorkomen. Daarnaast zou middels een snelheidsverhoging tussen Leeuwarden en Sneek naar 140 km/hrs de reistijd kunnen worden verkort, en ontstaat meer ruimte om aansluitingen te verbeteren of vertragingen in te halen. Hierdoor ontstaat een kwalitatief en beter betrouwbare treinverbinding tussen Sneek en Leeuwarden.

Leeuwarden - Stavoren