Spoorlijn Leeuwarden – Zwolle

 

Toekomstbeeld voor de lijn Leeuwarden – Zwolle:

Concrete maatregelen: De spoorlijn Leeuwarden-Zwolle is onderdeel van het nationale “kernnet”. Daarnaast heeft deze spoorlijn een belangrijke rol voor verplaatsingen op de as Leeuwarden-Heerenveen. Ieder uur rijdt er één volwaardige Intercity van Leeuwarden naar Rotterdam, en één Intercity van Leeuwarden naar Den Haag die op alle tussengelegen stations haltert. Tijdens de spits is er een sprinter van Leeuwarden naar Wolvega. Vanaf de zomer van 2013 gaat de sprinter doorrijden naar Meppel en vanaf 2014 zal deze trein ook buiten de spits gaan rijden.

 

Vier treinen per uur
Vanaf 2017 moeten ieder uur twee volwaardige Intercity’s tussen Leeuwarden en Zwolle (verder naar Rotterdam/Den Haag) en twee sprinters tussen Leeuwarden en Meppel rijden.Vanaf 2021 moeten deze sprinters doorrijden naar Zwolle, maar daarvoor moet eerst het spoor tussen Zwolle en Herfte (splitsing met spoorlijn naar Emmen) worden uitgebreid. Tot die tijd zullen reizigers in Meppel moeten overstappen op de Intercity naar Zwolle.

 

Station Leeuwarden Werpsterhoek
Net ten noorden van de voormalige halte bij Wirdum wordt een nieuw station voorzien, Leeuwarden Werpsterhoek. De realisering en ingebruikname van dit station is voorzien rond 2018/2020. In de jaren daarvoor worden al wel twee onderdoorgangen aangelegd. Station Werpsterhoek zou naast de gebruikers uit de woonwijk ook nog een belangrijke rol kunnen spelen als transferium. Om een frequentere verbinding met het centrum van Leeuwarden te bieden kan overwogen worden om een deel van de treinen uit Groningen naar dit station door te laten rijden.

 

Werkgroep: aanpak spoor Zwolle-Herfte heeft topprioriteit; aanpak vóór 2017
Het traject tussen Zwolle en de gelijkvloerse splitsing bij Herfte is onacceptabel druk. Ieder uur rijden er tien reizigerstreinen per richting, waardoor er geen ruimte is voor meer treinen naar Leeuwarden. Wat betreft de Werkgroep verdient de aanpak van dit knelpunt topprioriteit. De ambitie zou moeten zijn om het knelpunt niet in 2021 maar in 2017 te hebben opgelost. Tussen Zwolle en Meppel zouden extra sporen kunnen worden aangelegd om de problemen bij “Herfte” snel te kunnen oplossen. De aanpassingen bij  “Knooppunt Herfte ” erg van belang zijn om zo treinen te Zwolle elkaar sneller te kunnen laten opvolgen wat de duur van de extra lange wachttijden  bij Herfte (2-6min.) en op station Zwolle (12-18min) zal opheffen. Tussen Groningen en Zwolle rijden nu op het traject  na de ingebruikname van de Hanzelijn, wel twee IC’s en twee sprinter treinen per uur in een dagelijkse patroon. In Friesland rijdt er sléchts nog maar één Intercity en één stoptrein tussen Leeuwarden en Zwolle.  Deze gebrekkige bediening blijft daardoor nog steeds onvoldoende reizigers aantrekken. Zolang er tussen Leeuwarden en Zwolle geen twee IC treinen per uur gaan rijden zoals tussen Groningen en Zwolle, zal Leeuwarden / Friesland tot in den treurnis last blijven houden van een trage Stoptrein tot Zwolle. Deze trein zal pas na haltering te Zwolle als intercity verder gaan over de Hanzelijn. Om te voorkomen dat reizigers op de tussengelegen stations aan de spoorlijn Leeuwarden – Zwolle hun verbinding met Zwolle zullen verliezen, zou dit probleem voortijdig al opgelost kunnen worden, middels uitbreiding van de Sprinterdiensten tussen Leeuwarden en Zwolle (treinserie 9000) die gelijkwaardig is aan de treinserie 9100 tussen Groningen en Zwolle.

 

Werkgroep: onderzoek naar snelheidsverhoging, elektrificatie met 25 kV en aanleg ERTMS
In het verlengde van de landelijke discussie over verbetering van het spoor kan de spoorlijn Leeuwarden – Zwolle worden opgewaardeerd naar specificaties vergelijkbaar met die van de in december 2012 opgeleverde Hanzelijn. Deze nieuwe spoorlijn tussen Lelystad en Zwolle is ontworpen voor snelheden tot 200 kilometer per uur en is uitgerust met het Europese beveiligingssysteem ERTMS, naast het Nederlandse ATB. Bovendien is de spoorlijn voorbereid op een hogere bovenleidingspanning: 25 kiloVolt wisselstroom in plaats van het in Nederland gebruikelijke 1500 Volt gelijkstroom. De spanning van 25 kV sluit beter aan op die van andere Europese landen en is min of meer een voorwaarde voor snelheden hoger dan 160 kilometer per uur. De huidige maximumsnelheid tussen Leeuwarden en Zwolle is 140 kilometer per uur, het maximum wat het beveiligingssysteem ATB toestaat. De spoorlijnen van Leeuwarden en Groningen naar Zwolle zijn door hun geïsoleerde ligging en aansluiting op de Hanzelijn geschikt om te worden omgebouwd als eerste stap in een gefaseerde opwaardering van het gehele Nederlandse hoofdspoorwegennet.

Lw-Zl

Rijden met Hoge Snelheid in Fryslân?! Het is reeds bewezen in 2004:

Op 15-9-2004 kwam de NS ICE3 4651 ter Promotie van de “Denderende Dagen” van NS Hi Speed naar Leeuwarden. Het verraste ieders dat er een (on?)geplande rit tussen Leeuwarden en Wolvega v.v. werd verreden. Een aantal aanwezigen die de ICE3 op Leeuwarden-CS aanschouwden mochten onverwachts instappen en deze rit mee maken.

4651hst

Noemenswaardig is het volgende: De 4651 heeft kortstondig tussen Leeuwarden en Wolvega een snelheid behaald van 195km/pu!!