Spoorlijn Leeuwarden – Zwolle

Toekomstbeeld voor de lijn Leeuwarden – Zwolle:

Huidige status: De spoorlijn Leeuwarden-Zwolle is onderdeel van het nationale “kernnet”. Daarnaast heeft deze spoorlijn een belangrijke rol voor verplaatsingen op de as Leeuwarden-Heerenveen. Ieder uur rijdt er één volwaardige Intercity van Leeuwarden naar Rotterdam, en één Intercity van Leeuwarden naar Den Haag. Daarnaast is er voor de tussen gelegen stations Grouw/Irnsum, Akkrum en Wolvega een sprinter die tot Meppel rijd. Te Meppel moeten deze reizigers overstappen op een trein uit de richting Groningen, om zo hun reis verder te vervolgen naar overstap station Zwolle of verder afreizen naar de Randstad met deze trein.

 

Vier treinen per uur
Sinds DRGL 2017 rijden er ieder uur twee volwaardige Intercity’s tussen Leeuwarden en Zwolle (verder naar Rotterdam/Den Haag) en twee sprinters tussen Leeuwarden en Meppel rijden.Vanaf 2021 moeten deze sprinters doorrijden naar Zwolle, maar daarvoor moet eerst het spoor tussen Zwolle en Herfte (splitsing met spoorlijn naar Emmen) worden uitgebreid. Tot die tijd zullen reizigers in Meppel moeten overstappen op de Intercity naar Zwolle.

 

 

Versneld realiseren Station Werpsterhoeke

Net ten noorden van de voormalige halte bij Wirdum wordt een nieuw station voorzien, Leeuwarden Werpsterhoek. De realisering en ingebruikname van dit station is voorzien rond 2020. In de jaren daarvoor worden al wel twee onderdoorgangen aangelegd.

Momenteel zorgt de gestagneerde realisatie van woningen en bedrijven ervoor dat het gestreefde aantal reizigers van 1000 per dag niet gehaald wordt als het station nu zou worden gerealiseerd. Deze eis of spelregel wordt door ProRail en NS gebruikt voor een eventuele opening van het station bij station Leeuwarden Werpsterhoeke. Echter, deze eis is onder het kabinet van Camile Eurlings komen te vervallen. Op het hanteren van deze spelregel/eis kunnen NS en ProRail dus niet meer terugvallen. Daarnaast kan ook op een andere manier naar de aanleg van het station worden gekeken.

 

Nieuwe bewoners kiezen veelal al aan het begin voor een bepaald vervoerswijze voor hun woon-werkverkeer. Wanneer het station ontbreekt, valt de vervoerswijze per spoor al af en wordt bij een uiteindelijke opening van station Leeuwarden Werpsterhoeke minder snel overgestapt. Daarnaast zorgt het nu niet realiseren van Station Werpsterhoeke voor een verdere stagnatie van de bouw en verkoop/verhuur van woningen, maar het zal ook de realisatie en ontwikkeling van een Transferium tegenhouden. Bedrijven zullen minder snel geneigd zijn om zich in een slecht bereikbare omgeving te vestigen.

 

Ook duurzaamheid speelt hierin een belangrijke rol. Het OV wordt namelijk gezien als een milieuvriendelijkere en beter alternatief op de auto. Realisatie van het station zal uiteindelijk meer bewoners van de eerder genoemde wijken aantrekken en bedrijven zullen sneller geneigd zijn om zich rondom het Transferium en industrieterrein te vestigen.

 

Naast deze potentiële toekomstige in/uitstappers zijn er ook nog omliggende dorpen als Wargea, Swichum, Wirdum, Boksum, Jellum, Goutum, Hempens, Teerns, Eagum, Warstiens, Bears, Tjaard en Reduzum die van dit station gebruik kunnen gaan maken. Op deze manier kan ook de drukte en de problemen rondom de parkeergelegenheden in de stad Leeuwarden worden vermindert.

 

Bovenstaande aspecten worden ook veelal in de Randstad toegepast bij de bouw van nieuwe stations. Denk hierbij aan de stations in Utrecht Leidsche Rijn, Barneveld Zuid of Boskoop Snijdelijk. Een voorbeeld iets dichterbij vinden we zelfs bij onze Groningse buren met station Europapark. Al deze stations trekken jaar na jaar meer reizigers. Een Randstedelijke gedachte is dus niet altijd per definitie fout!

 

Werkgroep: aanpak spoor Zwolle-Herfte heeft topprioriteit!
Het traject tussen Zwolle en de gelijkvloerse splitsing bij Herfte is onacceptabel druk. Ieder uur rijden er tien reizigerstreinen per richting, waardoor er geen ruimte is voor meer treinen naar Leeuwarden. Wat betreft de Werkgroep verdient de aanpak van dit knelpunt topprioriteit.  Tussen Zwolle en Meppel zouden extra sporen kunnen worden aangelegd om de problemen bij “Herfte” snel te kunnen oplossen. De aanpassingen bij  “Knooppunt Herfte ” erg van belang zijn om zo treinen te Zwolle elkaar sneller te kunnen laten opvolgen wat de duur van de extra lange wachttijden  bij Herfte (2-6min.) en op station Zwolle (12-18min) zal opheffen.  Friesland heeft nu net als Groningen, twee IC verbindingen middels twee treinen per uur richting Zwolle/Randstad. De tussen gelegen stations als Grouw/Irnsum, Akkrum en Wolvega hebben hiermee hun IC station status verloren, wat begrijpelijk is. Om te voorkomen dat reizigers op de tussengelegen stations aan de spoorlijn Leeuwarden – Zwolle hun verbinding met Zwolle zullen verliezen, zou dit probleem voortijdig al opgelost kunnen worden, middels uitbreiding van de Sprinterdiensten tussen Leeuwarden en Zwolle (treinserie 9000) die gelijkwaardig is aan de treinserie 9100 tussen Groningen en Zwolle door te trekken naar Zwolle, waar een “open window” moment is van zeker 8-10 minuten, om de Sprinters vanuit Leeuwarden te laten aankomen en vertrekken.

 

Lw-Zl