Station Werpsterhoeke

Station Werpsterhoeke:

Station Werpsterhoeke moet een belangrijk transferium worden aan de zuidzijde van Leeuwarden en tevens dienen ter ontsluiting van de nieuwbouwwijk Zuidlanden. De NS wil het station pas bedienen zodra er genoeg reizigers (minimaal 1000 per dag) zijn. Dat aantal wordt volgens hen pas gehaald wanneer de wijk Zuidlanden volledig aangelegd is. Om die reden wordt het station voorlopig niet (af)gebouwd, ondanks dat wel als “eerste fase” twee onderdoorgangen worden aangelegd. De Werkgroep Spoor in Friesland stelt dat station Werpsterhoek méér reizigers kan trekken wanneer de transferiumfunctie meer aandacht krijgt. Op die manier kan het aantal van 1000 reizigers per dag veel sneller worden gehaald. Het is dan niet nodig om te wachten totdat Zuidlanden volledig gebouwd is.

 

We zullen de twee functies van station Werpsterhoeke achtereenvolgens bespreken.

 

Functie 1: Lokale ontsluiting Zuidlanden en omgeving

Het station Werpsterhoeke zal een functie hebben als OV-ontsluiting voor enerzijds de nieuwbouwwijk Zuidlanden en anderzijds bestaande wijken en dorpen in de omgeving.

 

Wijk Zuidlanden:

Allereerst wil de Werkgroep nog benadrukken dat een treinstation de kans op succes voor de Zuidlanden kan vergroten. Bij de bouw van een wijk zal er door toekomstige bewoners altijd gekeken worden naar het aanbod van diverse faciliteiten. Hoe meer faciliteiten aanwezig zijn in een wijk, des te aantrekkelijker deze is bewoners. Faciliteiten die veel aantrekkingskracht hebben zijn vooral: scholen, winkelcentrum, bushalte, maar vooral ook een treinstation. De bouw van Werpsterhoeke zou derhalve mede moeten worden gezien alsvoorwaardescheppend beleid bij de bouw van Zuidlanden!

 

Omliggende wijken & dorpen:

Natuurlijk zal station Werpsterhoeke ook aantrekkingskracht hebben op reizigers uit omliggende wijken en dorpen als Aldlân, Nijlân, Zuiderburen, Goutum, Hempens, Teerns, Weidum, Wirdum en Swichum, Wergea, Warten & Wytgaard. Deze reizigers hoeven niet meer naar station Leeuwarden te reizen om daar op de trein te stappen.

 

 

Functie 2: Transferium Werpsterhoeke

De tweede functie van station Werpsterhoeke is die als transferium. Deze functie zal in de praktijk zelfs belangrijker blijken dan de eerder genoemde functie als lokale ontsluiting.

 

Wat is precies een Transferium?

Het toegenomen autoverkeer zorgt voor problemen in de bereikbaarheid van Leeuwarden. Het is daarom verstandig om beleid te maken om meer reizigers in het openbaar vervoer te krijgen. Gezien het feit dat het openbaar vervoer niet aan iedere verplaatsingsbehoefte kan voldoen en dat de trein vooral op langere afstand vaak al een goed alternatief vormt voor de auto, is het goed om beide vervoersystemen elkaar te laten aanvullen. Vanuit dit besef is in het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer het begrip “transferium” geïntroduceerd. Transferia zijn uitwisselingspunten tussen het openbaar vervoer en de auto.

 

Het Transferium Werpsterhoeke:

In de discussie over wanneer station Werpsterhoeke geopend wordt, speelt de wijk Zuidlanden een grote rol. Het station zal echter vooral een grote rol kunnen spelen  als transferium. Het aanleggen van goede P&R-voorzieningen (Park & Ride) is dan ook zéér cruciaal voor het succes van station Werpsterhoeke. Net als de wat grotere voetbalclubs (Ajax en Feijenoord) die hun eigen station vlak naast de deur hebben, zou een verhuizing van het stadion van SC Cambuur naar de Werpsterhoek, een gróte rol kunnen gaan spelen voor het station > Meer reizigers bij voetbal wedstrijden.

 

Belangrijk om te bedenken is dat een transferium Werpsterhoeke in twee richtingen werkt:

1) Richting Leeuwarden-Centrum

Het gaat hier dan om bezoekers en forensen die met de auto naar Werpsterhoeke rijden en vanaf daar met de trein naar Leeuwarden. Met name voor locaties nabij het station van Leeuwarden en in de binnenstad zal het aantrekkelijk zijn om op Werpsterhoeke te parkeren en met de trein het laatste stukje te vervolgen.  Door ook buslijnen via het transferium te laten verlopen worden ook locaties nabij haltes aan deze busroutes aantrekkelijk om via Werpsterhoeke te bereiken. Twee elementen zijn voor deze doelgroep belang: reistijd (inclusief wachttijd) en kosten. De feitelijke reistijd van Werpsterhoeke naar Leeuwarden is slechts 2 á 3 minuten. Een gebruiker van het transferium zal echter meestal een aantal minuten op de trein moeten wachten. Hoe hoger de frequentie, hoe lager deze wachttijd in de regel zal zijn. Het is van groot belang dat de kosten beperkt zijn. Dit kan door gratis parkeren op de P+R Werpsterhoeke en/of door combi-tickets waarbij de parkeerkaart recht geeft op vervoer naar station Leeuwarden (en terug) voor één of meer personen.

2) Vanuit de Regio naar de rest van Nederland

De andere doelgroep zijn de personen die in de regio woonachtig zijn en op station Werpsterhoeke de trein nemen naar de rest van Nederland. Vaak zal de auto (of de fiets) het voortransport naar het station zijn. Voor deze doelgroep is van belang dat de parkeerkosten beperkt zijn, waarbij ook gedacht kan worden aan gratis parkeren voor treinreizigers. Daarnaast is van belang dat met de treinen die op station Werpsterhoek halteren gemakkelijk kan worden gereisd naar bestemmingen elders in Nederland. De basisbediening van het station zal bestaan uit de Sprinter (stoptrein) Leeuwarden-Zwolle, dus van groot belang is dat er in ieder geval goede overstapmogelijkheden zijn op de intercity’s richting de Randstad.

 

Buslijnen gaan dienen als Feeder

Het transferium Werpsterhoeke kan meer reizigers trekken wanneer een aantal bussen gaat halteren op het station. Denk bijvoorbeeld aan de buslijn Sneek – Leeuwarden. Insteek zou kunnen zijn dat de buslijnen die vanaf het zuiden van Friesland Leeuwarden benaderen het station aandoen. In die zin kunnen zij (de bussen) fungeren als feeder. Daarnaast ontlasten zij het station in Leeuwarden en zullen zij veel reizigers een snellere overstap op de trein bieden.

 

Invulling van de Treindienstregeling

Voor het laten halteren van een trein kan gedacht worden aan de Sprinter serie 9000 (Leeuwarden – Zwolle) voor het invullen van de dienstregeling. Deze Sprinter zal net als de serie 9100 (Groningen – Zwolle) op alle tussengelegen stations te halteren. Station Werpsterhoeke behoeft geen IC-station te worden. Ook het doortrekken van de stoptrein 37400 vanuit Groningen naar station Werpsterhoek zou tot de mogelijkheden kunnen behoren. Arriva zal hier in overleg met ProRail en NS toestemming moeten verkrijgen voor het berijden van een deel van het Hoofdnet van de NS.

 

Kortom:

Station Werpsterhoeke zal dé verbindende schakel zijn voor de wijk Zuidlanden. Maar óók tussen de regio en de binnenstad van Leeuwarden én tussen regio en het landelijke spoorwegnet. Het station krijgt dus een zéér belangrijke functie als transferium en voor de wijk Zuidlanden. Op dit station zullen treinen, bussen, auto’s en fietsen elkaar treffen waardoor mensen eenvoudig kunnen wisselen van vervoer. Wanneer deze transferiumfunctie optimaal wordt benut zal station Werpsterhoeke reeds in de nabije toekomst voldoende reizigerspotentie hebben om geopend worden. Het transferium is dan een uitstekend middel om de bereikbaarheid van Leeuwarden substantieel te verbeteren.

Whoek pln

Station cq. transferium Werpsterhoeke: zowel P+R voor Leeuwarden-centrum (blauw), de trein naar de rest van Nederland (oranje) als lokale ontsluiting voor Zuidlanden en omgeving (groen).