Toekomstvisie Spoorlijn Leeuwarden – Harlingen H.

Toekomstvisie voor de lijn Leeuwarden – Franeker -Harlingen

Optimalisatie
De huidige ambitie voor de spoorlijn naar Harlingen is beperkt. Er wordt gewerkt aan kleine optimalisaties: snellere wissels in Dronrijp en Franeker waardoor treinen sneller de stations kunnen binnenrijden en vertrekken. Deze ontwikkeling juicht de Werkgroep toe. Daarnaast wordt gekeken naar het spoorgebruik en mogelijke infrastructurele aanpassingen rondom het station van Leeuwarden.

Werkgroep: baanvaksnelheid waar mogelijk naar 140 km/uur
De Werkgroep is van mening dat de spoorlijn Leeuwarden – Harlingen meer ambitie kan gebruiken. Het verhogen van de baanvaksnelheid van 100 naar 140 km/uur verkort de reistijd en maakt ruimere aansluitingen in Leeuwarden mogelijk. Daarnaast vergroot dit de speling in de dienstregeling, waardoor de treinverbinding robuuster en betrouwbaarder wordt.

Werkgroep: onderzoek mogelijkheden en meerwaarde sneltrein
Gezien het grote verschil in het aantal reizigers van/naar Harlingen en Franeker enerzijds en Deinum en Dronrijp anderzijds, kan het de moeite waard zijn om te onderzoeken of een sneltrein op dit traject meerwaarde heeft. Een treinreis van Leeuwarden naar Harlingen Haven duurt momenteel 25 minuten voor een traject van 27 kilometer, een gemiddelde snelheid van 85 kilometer per uur. Een sneltrein in combinatie met voornoemde snelheidsverhoging kan dit ongeveer tot 18 minuten reduceren