Toekomstvisie Spoorlijn Leeuwarden – Zwolle

Toekomstvisie voor de lijn Leeuwarden – Zwolle:

Aanleggen Station Leeuwarden – Werpsterhoek

Net ten noorden van de voormalige halte bij Wirdum wordt een nieuw station voorzien, Leeuwarden Werpsterhoek. De realisering en ingebruikname van dit station is voorzien rond 2022. In de jaren daarvoor zijn reeds twee onderdoorgangen aangelegd.

Momenteel zorgt een conflicttussen de provincie Friesland & NS ervoor, dat de opening die in het voorjaar van 2018 al had moeten zijn, dat het station nog niet gebouwd is. De NS hanteert een minimaal aantal in/uitstappers van 1000 per dag. Deze eis (of spelregel) wordt door NS gebruikt voor een eventuele opening van het station bij station Leeuwarden Werpsterhoek steeds verder uit te stellen. Echter, deze eis is onder het kabinet Balkenende IV met Camiel Eurlings, komen te vervallen! Op het hanteren van deze spelregel/eis kunnen NS dus niet meer terugvallen!! Daarnaast kan ook op een andere manier naar de aanleg van het station worden gekeken.

Nieuwe bewoners kiezen veelal al aan het begin voor een bepaald vervoerswijze voor hun woon-werkverkeer. Wanneer het station ontbreekt, valt de vervoerswijze per spoor al af en wordt bij een uiteindelijke opening van station Leeuwarden Werpsterhoek minder snel overgestapt. Daarnaast zorgt het nu niet realiseren van Station Werpsterhoek voor een verdere stagnatie van de bouw en verkoop/verhuur van woningen, maar het zal ook de realisatie en ontwikkeling van een Transferium tegenhouden. Bedrijven zullen minder snel geneigd zijn om zich in een slecht bereikbare omgeving te vestigen.

Ook duurzaamheid speelt hierin een belangrijke rol. Het OV wordt namelijk gezien als een milieuvriendelijkere en beter alternatief op de auto. Realisatie van het station zal uiteindelijk meer bewoners van de eerdergenoemde wijken aantrekken en bedrijven zullen sneller geneigd zijn om zich rondom het Transferium en industrieterrein te vestigen.

Ter illustratie: Transferium Barneveld Noord

Aantal in/uitstappers

Naast deze potentiële toekomstige in/uitstappers zijn er ook nog omliggende dorpen als Warga, Swichum, Wirdum, Boksum, Jellum, Goutum, Hempens, Teerns, Aegum, Warstiens, Baers, Tjaard en Reduzum die van dit station gebruik kunnen gaan maken. Op deze manier kan ook de drukte en de problemen rondom de parkeergelegenheden in de stad Leeuwarden worden verminderd.

Bovenstaande aspecten worden ook veelal in de Randstad toegepast bij de bouw van nieuwe stations. Denk hierbij aan de stations in Utrecht Leidsche Rijn, Barneveld Zuid of Boskoop Snijdelijk. Een voorbeeld iets dichterbij vinden we zelfs bij onze Groningse buren met station Europapark. Al deze stations trekken jaar na jaar meer reizigers. Een Randstedelijke gedachte is dus niet altijd per definitie fout!

Ter illustratie: Station Zwolle Stadshagen

Werkgroep: Versnelde realisatie Werpsterhoek kan nú al!

Tot op de dag van vandaag, is er weinig tot niets ondernomen m.b.t. realisatie van station Werpsterhoeke. Met het wegvallen van de eis van minimaal 1000 reizigers per dag, is een realisatie van de Werpsterhoeke een enorme stap dichterbij gekomen. De crux voor een vervoerder zit hem nu in het aanbod, van minimaal en een gegarandeerd aantal reiziger van 150 – 250 per dag. De verwachting is dan ook. dat dit met gemak gehaald zal worden. Ook zeker met het oog, op de realisatie van een Transferium, Woonwijk Middelsee, en de benodigde uitbreiding van het industrieterrein Zwette/Newtonpark. Een versnelde aanlegging van het station Werpsterhoeke, is met deze ontwikkelingen nú dan toch echt broodnodig!

Flessenhals Zwolle – Meppel

Om de problemen rondom dit heikele punt (dat bij de minste of geringste storing, het gehele Noordelijke deel van Nederland lam legt per spoor) het hoofd te kunnen bieden, zijn logische investeringen aan het spoor nodig. Het is niet zo dat de spoorlijn tussen Leeuwarden/Groningen – Zwolle er belabberd bij ligt, maar hier en daar een flinke verbetering is zéker niet overbodig. Denk hierbij aan het vervangen van de HRMK Brug door een Tunnel, een versteviging van het spoor tussen Leeuwarden & Heerenveen, maar ook het beter verspreiden van de treinen per uur. Op station Zwolle is een ‘open window’ van 2x 15 minuten per uur. Door een betere verspreiding van het aantal treinen per uur, zal de “Flessenhals” Zwolle – Meppel minder belast zijn, en een investering in de capaciteit te Meppel, en aanpassingen aan de “Flessenhals” volledig overbodig zijn.

Ter illustratie: Gestrande reizigers Meppel

Komst van de Lelylijn

Met de komst van de Lelylijn, verschuift er namelijk ook nog eens het een en ander: Minder drukte op de huidige spoorlijnen (een aantal IC’s zullen vanuit Groningen/Leeuwarden via de Lelylijn gaan rijden) en daarmee ook minder druk(te) op de “Flessenhals” is. Daarnaast ontstaat er meer ruimte in de dienstregeling voor uitbreiding van aantal Sprinters tussen Leeuwarden/Groningen – Zwolle. De ‘Spits pendel’ Groningen – Assen. En last but not least: Er ontstaat er de mogelijkheid om Beilen & Hoogeveen weer een ic-status te geven.

Meer spoorverbindingen mogelijk met de komst van de Lelylijn

Ook kan er nog gedacht worden aan een nieuw treinsoort in de DRGL: Een IC-verbinding: Zwolle – Emmen, die alleen de grote plaatsen als Ommen, Hardenberg & Coevorden aan doet. Maar er zijn natuurlijk ook mogelijkheden om nóg verder uit te breiden, denk hierbij aan spoorverbindingen als: Leeuwarden – Zwolle Arnhem/Nijmegen – Eindhoven óf – Zwolle – Assen – Groningen – Leer – Bremen – Hamburg.