Toekomstvisie Spoorlijn Leeuwarden – Zwolle

Toekomstvisie voor de lijn Leeuwarden – Zwolle:

Aanleggen Station Leeuwarden – Werpsterhoeke

Net ten noorden van de voormalige halte bij Wirdum wordt een nieuw station voorzien, Leeuwarden Werpsterhoek. De realisering en ingebruikname van dit station is voorzien rond 2022. In de jaren daarvoor zijn reeds twee onderdoorgangen aangelegd.

Momenteel zorgt de gestagneerde realisatie van woningen en bedrijven ervoor dat het gestreefde aantal reizigers van 1000 per dag niet gehaald wordt als het station nu zou worden gerealiseerd. Deze eis of spelregel wordt door ProRail en NS gebruikt voor een eventuele opening van het station bij station Leeuwarden Werpsterhoeke. Echter, deze eis is onder het kabinet van Camiel Eurlings komen te vervallen. Op het hanteren van deze spelregel/eis kunnen NS en ProRail dus niet meer terugvallen. Daarnaast kan ook op een andere manier naar de aanleg van het station worden gekeken.

Nieuwe bewoners kiezen veelal al aan het begin voor een bepaald vervoerswijze voor hun woon-werkverkeer. Wanneer het station ontbreekt, valt de vervoerswijze per spoor al af en wordt bij een uiteindelijke opening van station Leeuwarden Werpsterhoeke minder snel overgestapt. Daarnaast zorgt het nu niet realiseren van Station Werpsterhoeke voor een verdere stagnatie van de bouw en verkoop/verhuur van woningen, maar het zal ook de realisatie en ontwikkeling van een Transferium tegenhouden. Bedrijven zullen minder snel geneigd zijn om zich in een slecht bereikbare omgeving te vestigen.

Ook duurzaamheid speelt hierin een belangrijke rol. Het OV wordt namelijk gezien als een milieuvriendelijkere en beter alternatief op de auto. Realisatie van het station zal uiteindelijk meer bewoners van de eerdergenoemde wijken aantrekken en bedrijven zullen sneller geneigd zijn om zich rondom het Transferium en industrieterrein te vestigen.

Naast deze potentiële toekomstige in/uitstappers zijn er ook nog omliggende dorpen als Warga, Swichum, Wirdum, Boksum, Jellum, Goutum, Hempens, Teerns, Aegum, Warstiens, Baers, Tjaard en Reduzum die van dit station gebruik kunnen gaan maken. Op deze manier kan ook de drukte en de problemen rondom de parkeergelegenheden in de stad Leeuwarden worden verminderd.

Bovenstaande aspecten worden ook veelal in de Randstad toegepast bij de bouw van nieuwe stations. Denk hierbij aan de stations in Utrecht Leidsche Rijn, Barneveld Zuid of Boskoop Snijdelijk. Een voorbeeld iets dichterbij vinden we zelfs bij onze Groningse buren met station Europapark. Al deze stations trekken jaar na jaar meer reizigers. Een Randstedelijke gedachte is dus niet altijd per definitie fout!

Werkgroep: Versnelde realisatie Werpsterhoeke kan nú al!

Tot op de dag van vandaag, is er weinig tot niets ondernomen m.b.t. realisatie van station Werpsterhoeke. Met het wegvallen van de eis van minimaal 1000 reizigers per dag, is een realisatie van de Werpsterhoeke een enorme stap dichterbij gekomen. De crux voor een vervoerder zit hem nu in het aanbod, van minimaal en een gegarandeerd aantal reiziger van 150 – 250 per dag. De verwachting is dan ook. dat dit met gemak gehaald zal worden. Ook zeker met het oog, op de realisatie van een Transferium, Woonwijk Middelsee, en de benodigde uitbreiding van het industrieterrein Zwette/Newtonpark. Een versnelde aanlegging van het station Werpsterhoeke, is met deze ontwikkelingen nú dan toch echt broodnodig!