Wat zijn de plannen?

Fryslân op het juiste Spoor!!

Aangezien een aantal aankomende spoorverbeteringen slechts een fractie is van het haalbare wat de WgSI Friesland voor ogen heeft…..is er werk aan de winkel voor de WgSI Friesland om dit tot één geheel te brengen onder de titel: Fryslân op het juiste Spoor!!

 

Personenvervoer:

Friesland moet de spoorlijnen niet meer als allemaal losstaande lijntjes zien maar zou moeten kijken naar de mogelijkheden die er liggen door over die grenzen heen te kijken.  Concreet is dat: aansluiting zoeken bij de plannen van de Provincie Groningen voor een sneltrein naar Duitsland. Ook het streven naar een volledig dubbelsporige spoorlijn naar Groningen en elektrificatie behoort tot de mogelijkheden en het upgraden van de sneltrein naar een Intercity. Deze Intercity zal aankomen te Leeuwarden en heeft een directe verbinding (middels een overstap) naar Harlingen met daarop de aansluiting op de boottijden vanaf Boot / Cruise Terminal Harlingen-haven.

 

Goederenvervoer:

De eerste stap is dat het goederenvervoer vanuit Leeuwarden moet blijven. Hiervoor zal er ergens in de omgeving van Leeuwarden een kwalitatieve overslagvoorziening moet komen voor goederen per spoor, en dan bijvoorkeur, gecombineerd met een binnenvaartterminal (Trimodale terminal).

 

WgSiF & Politiek,Provincie en Gemeenten en overige overheden:

Ook op Politiek en zakelijk niveau laat WgSI-Friesland van zich horen, er is reeds contact gelegd met meerdere instanties / overheden. Voor een beter functioneren en investeringen gaan we er vanuit dat de lokale overheden en instanties ook meer gaan samenwerken voor een betere en sterkere positie van Friesland in Noord Nederland.We hopen op een goede samenwerking!!

* Alles ideeën staan per link beschreven.

** Alles voor een betere infrastructuur & economie in Friesland en dan ook nog op een Milieu bewuste manier.

*** Alles voor een beter bereikbaarheid van / voor Friesland met de rest van NL & natuurlijk de EU.

**** Fryslân op het juiste Spoor!!

vrijbaan is een goede zaak

WgSiF denkt ook mee in VRIJBAAN LEEUWARDEN en een betere ontsluiting van Noord Nederland!!